Fund Banner

Το Έργο

Αντικείμενο

Στα κύρια αντικείμενα του έργου περιλαμβάνονται:

α) η μελέτη του βέλτιστου μείγματος γλυκερόλης & εκροών από αναερόβια επεξεργασία γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για ετερότροφη καλλιέργεια μικροφυκών,

β) η μελέτη των βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας μικροφυκών για την βέλτιστη ανάπτυξη (ποιότητα και ποσότητα) των μικροφυκών προκειμένου αυτά να είναι κατάλληλα για την παραγωγή βιοντήζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών και

γ) η πιλοτική δοκιμή της χρήσης των μικροφυκών για παραγωγή βιοντήζελ και διατροφή ιχθύων και

δ) η μελέτη της απόδοσης στην παραγωγή βιοντήζελ και στην ανάπτυξη των ιχθύων υψηλής θρεπτικής αξίας από τη βιομάζα των μικροφυκών.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογική προσέγγιση περιλαμβάνει 3 βασικούς άξονες βιομηχανικής έρευνας που υλοποιούνται σε 6 ενότητες εργασίας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι του έργου:

1. Χαρακτηρισμός των υγρών αποβλήτων και παρασκευή των διαλυμάτων ανάπτυξης, επιλογή των κατάλληλων μικροφυκών και κατασκευή των συστημάτων παραγωγής, και παραγωγή των μικροφυκών,

2. Χρήση της βιομάζας - που θα παραχθεί στο προηγούμενο στάδιο - για την παραγωγή βιοντίζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών, οι οποίες θα δοκιμαστούν για διατροφή 2 ειδών ψαριών,

3. Συνολική αξιολόγηση του συστήματος σε θέματα σχετικά με την Τεχνο-Οικονομική αξιολόγηση των τεχνολογιών, την Ανάλυση Κύκλου Ζωής των εξεταζόμενων διεργασιών και προϊόντων, τον υπολογισμό του Δείκτη Αειφορίας του παραγόμενου βιοντήζελ και της ιχθυοτροφής. Επίσης, θα αναπτυχθεί η Στρατηγική Οικονομικής και Εμπορικής Αξιοποίησης των Τεχνολογιών.

Ενότητες Εργασίας

▪ ΕΕ1: Χαρακτηρισμός υγρών αποβλήτων

▪ ΕΕ2: Παραγωγή Μικροφυκών για βιοντίζελ

▪ ΕΕ3: Παραγωγή Μικροφυκών για ιχθυοτροφή

▪ ΕΕ4: Παραγωγή βιοντήζελ από Μικροφύκη 

▪ ΕΕ5: Δοκιμή Μικροφυκών για διατροφή ιχθύων 

▪ ΕΕ6: Βιωσιμότητα & αειφορία της αξιοποίησης υγρών αποβλήτων

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

To έργο Alga4Fuel&Aqua αναμένεται να προωθήσει την ερευνητική και τεχνολογική αριστεία μέσω της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ βιομηχανιών και ερευνητικών φορέων. Η απόκτηση νέας γνώσης (καλλιέργεια μικροφυκών) και καινοτόμων προϊόντων (βιοντίζελ και ιχθυοτροφές από μικροφύκη) έχουν εφαρμογή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των κλάδων στην ελληνική οικονομία και τον εξωστρεφή χαρακτήρα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Μέσω βιομηχανικής έρευνας που είναι σε αντιστοιχία με Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πολιτικές, το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση υγρών αποβλήτων προς παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενιάς και στην αειφορική παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας με σαφή περιβαλλοντικά οφέλη.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα δύο εκ των σημαντικότερων παραγωγικών τομέων της ελληνικής, και κατ’ επέκταση της ευρωπαϊκής, οικονομίας· της παραγωγής βιοκαυσίμων και της ιχθυοκαλλιέργειας.

© Copyright 2021 Alga4Fuel&Aqua

Designed by GMiL